Du är unik,
vi är flexibla

Akria personlig assistans

Vi vill lite mer

Med stort engagemang och med mångårig erfarenhet av personlig assistans ombesörjer vi att din assistans samordnas inom ramen för ditt beslut och efter dina behov och önskemål.

Kunskap, respekt och transparens präglar det arbete vi utför tillsammans med dig. Vi är lyhörda för att du är den som bäst vet vilket hjälpbehov du har och därigenom lägger vi grunden för att skapa förutsättningarna för dig att leva det liv du önskar.

Som kund hos oss får du en egen uppdragschef som blir din kontaktperson och som fungerar som arbetsgivare och chef till dina assistenter.

Vår ambition är att hitta en individuell lösning som fungerar för just dig. Du kan använda dig av hela vårt koncept eller delar av det, beroende på hur mycket du själv önskar vara delaktig eller vill utföra i din assistans.

Vi värnar om dina personliga assistenter. De som arbetar hos och tillsammans med oss, ska alltid känna sig betydelsefulla, uppskattade och trygga i det viktiga arbete som yrkesrollen personlig assistent innebär.

Hos oss får dina personliga assistenter en nära och tillgänglig chef. Vi erbjuder bland mycket annat regelbundna personalmöten, kompetensutveckling och friskvård. Vi har kollektivavtal och är medlem i Almega- Vårdföretagarna.

Att varje människa är unik och att alla människor har lika värde är grundläggande för vårt arbete.

Våra värdegrundsord

Kunskap, respekt och transparens genomsyrar det arbete som vi dagligen utför. I allt som vi gör måste vi vara professionella och kunniga. Vi ska alltid ha ett respektfullt bemötande och ett transparant utgångsläge i våra möten med kunder och medarbetare.

Att varje människa är unik och att alla människor har lika värde är grundläggande för vårt arbete.

Kunskap, respekt och transparens genomsyrar det arbete som vi dagligen utför.

Kvalitet och transparens

Vi på Akria har ständigt och alltid fokus på kvalitet i det arbete vi dagligen utför. Det arbetet omfattar såväl våra kunder, dess anhöriga, samt medarbetare och våra olika samarbetspartners.

Att ge dig som kund den bästa förutsättningen att leva det liv du själv önskar säkerställs genom din delaktighet och ditt inflytande i planeringen av hur du vill att din insats som du är beviljad ska utföras. Vi arbetar kontinuerligt med att din insats följs upp och utvärderas.

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens krav SOSFS 2011:9.
Senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Socialstyrelsen

Ekonomirapport
Som kund är det viktigt att du har möjlighet att få en överblick över de kostnader som uppstår i din assistans.

Hos Akria personlig assistans får du en ekonomisk rapport som visar olika omkostnadsposter såsom personalkostnader, assistansomkostnad, personalomkostnad och utbildningskostnader som din assistansersättning fördelats på.

Kundundersökning
Genom årliga kundundersökningar som utförs anonymt följer vi upp din upplevelse över hela den insats som vi utför. Undersökningen ska ge dig som kund möjlighet att påverka det förbättringsarbete som ständigt är pågående.  Dina synpunkter är oerhört värdefulla för oss. 

Medarbetare
Akria personlig assistans har idag runt 550 medarbetare som består av personliga assistenter samt administrativ personal. Akrias personliga assistenter rekryteras i samarbete med våra kunder utefter behov och önskemål. Kompetens som efterfrågas är omvårdnadserfarenhet, livserfarenhet och personliga egenskaper.

I de uppdrag där omvårdnadsbehovet kräver specialistkompetens rekryteras personliga assistenter med relevant utbildning för detta. Våra tjänstemän med uppdrag i det dagliga arbetet hos Akria personlig assistans har olika kompetenser bland annat socionomutbildning, pedagogikutbildning och ekonomiutbildning.

Medlem Vårdföretagarna

Vi arbetar kontinuerligt med att din insats följs upp och utvärderas.

Vision & kompetens

Genom kvalitetssäkrade metoder och gedigen erfarenhet bidrar vi till trygghet och delaktighet utifrån varje unikt uppdrag.

Vi erbjuder:

  • Strukturerad och lösningsfokuserad arbetsledning
  • Erfarenhet och kunskap
  • Genuint engagemang
  • Närhet och tillgänglighet
  • Transparens
  • Juridisk rådgivning

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!