Synpunkter och klagomål

I vår ständiga strävan efter att alltid bli bättre och att alltid kunna säkerställa att Akria Personlig assistans arbetar med kunskap, transparens och respekt gentemot alla i vår verksamhet tar vi tacksamt emot synpunkter och åsikter gällande vår verksamhet.

Har du synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta oss.