Konsulttjänster

Handledning – i enskilda ärenden samt grupphandledning, utförs av personal med handledarutbildning.

Utbildning – vi erbjuder utbildning och föreläsningar för personal inom områdena trauma, skydd och ICDP (vägledande samspel). För större grupper kan vi även erbjuda grundutbildning i flertalet kurser som ingår i utbildningen till behandlingspedagog.

Utredning – vi genomför psykosociala utredningar på uppdrag från socialtjänsten avseende barn, unga och vuxna.

Skyddsbedömning – tillsammans med den våldsutsatta gör vi en skyddsbedömning som utgår ifrån FREDA, Patriark samt vår egenutvecklade modell.

Drogtester – utandningsprov, urinprov samt salivprov

HLR – hjärt- lungräddning

Umgängesstöd – medverkan vid umgänge där vi även kan medverka i planering och transport.

Familjehemsutredning enligt Nya Kälvestensmetoden och/eller Västeråsmodellen av personal med adekvat utbildning och flerårig erfarenhet.

Säkra transporter – vi kan med kort varsel genomföra säkra transporter, hämtningar, flytt, rättegångsbevakningar och umgängen för klienter som är placerade i kommunalt skyddat boende eller i annan verksamhet som inte kan tillgodose operativt skydd.