Loading...

Kontakta oss:
info@akria.se
010-264 64 50

Vilka är vi

Vi är våra relationer

Vår utgångspunkt är att alla barn och de flesta av oss vuxna har viljan göra bättre om vi vet vad vi ska göra och hur. Vi räds inte ”svåra och utmanande” individer med komplexa beteenden/livssituationer. Vår erfarenhet säger oss att människors uttryck vanligtvis är en sund reaktion på en ohälsosam livssituation och att långvariga problem i allmänhet är grundade i att man försökt fixa brödrosten när det i själva verket är TV:n som är trasig.

Vi ger aldrig upp och lever det vi lär.

Läs vår folder (pdf)

Att varje människa är unik och att alla människor har lika värde är grundläggande för vårt arbete.

Vad gör vi…

Vår strävan är att stötta människor att känna sig trygga i att ansvara över sina egna liv så långt det är möjligt.

Vi menar att en av det mest grundläggande processerna i livet handlar om att skapa trygga relationer och en mental och fysisk miljö som känns tillräckligt säker och lagom utmanande.

Skyddat boende

Respekt och lyhördhet präglar det arbete vi utför tillsammans med dig.

Var finns vi…

Vi finns från norra till södra Sverige med upptagningsområde från hela landet.

Akria Söder

Vi ser människan som en fri individ med resurser, rättigheter och skyldigheter. Genom ett bemötande där vi inte dömer samt har respekt för integriteten når vi fram till människan. Vårt förhållningssätt har en tydlig prägel av Traumamedveten omsorg då vår utgångspunkt är att trygghet, stabilitet och en fungerande vardag är helt avgörande för verklig förändring. En förändring där människan får läka och möjliggöra nya sätt att hantera livet med de utmaningar som finns. Att hitta styrkan inom sig själv och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi ser det som en förutsättning för att möjliggöra att vara aktiv och skaffa sig kontroll över sin situation. Då ges möjlighet att lära sig att använda andra delar av hjärnan än enbart hjärnans automatiska reaktioner och strategier – konsekvenserna av att ha varit utsatt av stress över tid eller upplevt traumatiska händelser.

Akria Norr

Erbjuder något som heter, upplevelsebaserat socialt och emotionellt lärande. Upplevelsebaserat socialt och emotionellt lärande kan utformas i olika program/upplägg utifrån individens behov. Syftet med lärandet/modellen är att stärka sociala och emotionella färdigheter som en del av ett arbete i varje interaktion, inte som en separat aktivitet.

Upplevelsebaserat socialt och emotionellt lärande och behandling har ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk där alla delar är evidensbaserade.
Det är helt avgörande för verklig förändring att lära sig använda andra delar av hjärnan än enbart hjärnans automatiska reaktioner och strategier – konsekvenserna av att ha varit utsatt av stress över tid eller upplevt traumatiska händelser. Det unika med detta sätt att arbeta på är bl.a. det upplevelsebaserade lärandet (aktiviteter) där en stor betoning på miljön möjliggör för hjärnan att slappna av i syfte att kunna vara mottaglig för nytt lärande och reflekterande.

Kontakta oss…

Kontakta oss
info@akria.se
010-264 64 50

Placering/ övriga frågor
placering@akria.se
markus@akria.se
072-221 51 10

Akria Stödboende
ulrica@akria.se
0703-13 70 18

Akria Skyddat Boende
ulrica@akria.se
0703-13 70 18

Faktureringsuppgifter:
Akria AB C/O Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping

Vänligen skicka alla framtida fakturor digitalt enligt något dessa alternativ:
Som bifogad pdf-faktura till akria@annikasredovisning.se eller via eID: 7365566986315 Peppol ID:0007:5590769732

Att varje människa är unik och att alla människor har lika värde är grundläggande för vårt arbete.

Mer om oss…

Kvalitetssäkring och ledningssystem
För oss på Akria är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkad funktion. Arbetet med dokumentation, förståelse och uppföljning av rutiner och arbetssätt är centralt och ett dagligt inslag i hela bolaget.

Akria har tydliga rutiner gällande egenkontroller, avvikelserapportering samt klagomålshantering. Vi har kollektivavtal och är medlem i Almega- Vårdföretagarna.

Våra medarbetare
Akria förespråkar en så bred kompetens som möjligt både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt. Detta för att kunna matcha de förfrågningar vi får så tydligt och bra som möjligt. Akrias arbetslag består bland annat av socionomer, behandlingspedagoger, beteendevetare, case managers samt psykolog. Utöver grundutbildningar är personal specialiserade i strukturerade riskbedömningar, säkerhet, missbruksbehandling, trauma, psykisk ohälsa, MI, BBiC, barnavårdsutredningar, barnsamtal och handledning.

Samarbetspartners

Medlem Vårdföretagarna

Samarbetspartners

TUC yrkeshögskola
Prodiagnostics
Stiftelsen Insats Skyddat Boende