Semikollektiv Gula huset

Ensamhetsproblematik och utanförskap är en stor del av våra klienters vardag. Lösningen på detta är ofta placeringar i kollektiv form. MEN är det alltid det bästa?

Vi har genom åren sett både för- och nackdelar med kollektiva boendeformer. Fördelarna är primärt närheten till personal och tillhörigheten i ett sammanhang. Nackdelarna som vi ser är smittoeffekten mellan individer i samma boende och svårigheten att göra individuella insatser. Hur kan man få med det positiva i kollektivet och samtidigt undvika de negativa riskerna?

Vi tror att lösningen på detta är att hitta en mellanform; ”SEMIKOLLEKTIV” där man har egen lägenhet med en individuell plan men närhet till personal dygnet runt. Detta tillsammans med en tydlig individuell genomförandeplan och en målbild att komma vidare ut i det sammanhang som ska finnas kvar när våra insatser är borta. Vi tror på att arbeta normaliserande i alla led och alltid ha grundtanken med att vi arbetar bort oss själva och arbetar in människan i samhället i samtliga former:ekonomi/ försörjning, sysselsättning, hälso- och sjukvårdsinsatser, professionellt och privat nätverk mm. Detta blir även mer kostnadseffektivt då ett mellansteg inte behövs från semikollektivet och ut i samhället. Gula huset ligger i Norrköping och har 5 platser.

Önskar ni veta mer eller göra en platsförfrågan:

Placeringsansvarig
markus@akria.se
072-221 51 10

Verksamhetsansvarig
Kristin@akria.se
0703-13 70 18