Stödboende 21–60

Akria erbjuder stödboende för personer i åldern 21–60 år med olika utmaningar så som trauma, substansbruk/missbruk, neuropsykiatri, psykiskohälsa/samsjuklighet och kriminalitet. Vi kan även erbjuda stöd i redan befintlig bostad vid behov.

Målsättningen är att stödja individen att klara av ett så självständigt liv och boende som möjligt. Stödet kan t.ex. innebära ökad struktur i vardagen, stöd i praktiska göromål, motivation och social träning – allt för att öka individens potential till att uppleva delaktighet och gemenskap i samhället.

Stödet utformas individuellt och tar avstamp i vad som känns mest viktigt och relevant för den enskilda individen i samråd med uppdragsgivare.

Akria har även ett kliniskt team med sjuksköterska, läkare, terapeut och psykolog. Vi har valt att ha dessa insatser knutna till våra verksamheter då vi av erfarenhet vet att målgruppen tenderar att hamna mellan stolarna vilket kan öka risken för sammanbrott. Vi arbeta utifrån målet att samhällets insatser ska kopplas på så snart det går då det är de insatser som ska finnas kvar när vi försvinner.

Önskar ni veta mer om oss eller göra en platsförfrågan:

Placeringsansvarig-
markus@akria.se
072-221 51 10

Verksamhetsansvarig-
Kristin@akria.se
0703-13 70 18

Stödboende

Stödboende ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen.