Stödboende 21–65

Akria erbjuder stödboende för personer i åldern 21–65 år med olika utmaningar så som trauma, substansbruk/missbruk, neuropsykiatri, psykiskohälsa/samsjuklighet och kriminalitet. Vi kan även erbjuda stöd i redan befintlig bostad vid behov.

Målsättningen är att stödja individen att klara av ett så självständigt liv och boende som möjligt. Stödet kan t.ex. innebära ökad struktur i vardagen, stöd i praktiska göromål, motivation och social träning – allt för att öka individens potential till att uppleva delaktighet och gemenskap i samhället.

Stödet utformas individuellt och tar avstamp i vad som känns mest viktigt och relevant för den enskilda individen i samråd med uppdragsgivare.

Akria har även ett kliniskt team med sjuksköterska, läkare, terapeut och psykolog. Vi har valt att ha dessa insatser knutna till våra verksamheter då vi av erfarenhet vet att målgruppen tenderar att hamna mellan stolarna vilket kan öka risken för sammanbrott. Vi arbeta utifrån målet att samhällets insatser ska kopplas på så snart det går då det är de insatser som ska finnas kvar när vi försvinner.

Stödboende är en insats som oftast beviljas via socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokför enligt socialtjänstlagen 4 Kap. 1 §.

Är du redan aktuell inom socialtjänsten tar du kontakt med din handläggare och ansöker om insatsen stödboende. Det kommer då öppnas en utredning där din socialsekreterare utreder dina behov och därefter beviljar eller avslår ansökan om insats. Utredningstiden varierar beroende på dina individuella omständigheter. Akutplacering kan ske omgående om behovet finns men utredningen kan även ta flera månader. Det är viktigt att veta att socialsekreteraren kan bevilja likvärdiga insatser som den du söker både externt och internt inom kommunen.

Om du inte har någon kontakt med socialtjänst sedan tidigare går du via socialtjänstens mottagningsenhet och gör din ansökan där. Oftast får du först ringa mottagningen och boka in en tid. Mottagningen nås lättast via respektive kommuns växel. Efter kontakt med mottagningen bestäms om en utredning ska öppnas eller inte. Du kommer då även att tilldelas en handläggare som handlägger dit ärende framåt.

Önskar ni veta mer om oss eller göra en platsförfrågan:

Placeringsansvarig
markus@akria.se
072-221 51 10

Verksamhetsansvarig
Kristin@akria.se
0703-13 70 18

Stödboende

Stödboende ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen.