Eget kontrakt efter avslutad insats?

Vi på Akria arbetar med trygghet, stabilitet och förutsägbarhet under tiden man är inskriven hos oss. Detta innebär bland annat att täcka de basala behoven här och nu. Men sen då?
Om vi inte kan täcka det mest basala som tak över huvudet, en egen bostad, en plats att vara trygg på efter att man gjort arbetet hos oss så är risken överhängande att man går tillbaka till gamla levnadsmönster vare sig man vill eller inte.

Utifrån det synsättet arbetar Akria aktivt med att kunna stötta våra klienter med att komma in på bostadsmarknaden i antingen hemkommunen, placeringskommunen eller vid behov på annan säker ort. Detta sker såklart i samråd med uppdragsgivaren samt utifrån uppdrag/vårdplan.

Akria är mycket stolta vårt arbetssätt här och över de samarbeten med hyresvärdar vi fått genom åren och kan presentera väldigt positiva siffror:

-80% av våra klienter i skyddat boende har fått eget boende/ kontrakt efter avslutad placering.

-30% av våra klienter i stödboende har fått eget boende/ kontrakt efter avslutad placering.”

MVH//
Team Akria .

Publiserad: 27 mars 2024