Hur söker man stödboende?

Stödboende är en insats som oftast beviljas via socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokför enligt socialtjänstlagen 4 Kap. 1 §.
Är du redan aktuell inom socialtjänsten tar du kontakt med din handläggare och ansöker om insatsen stödboende. Det kommer då öppnas en utredning där din socialsekreterare utreder dina behov och därefter beviljar eller avslår ansökan om insats. Utredningstiden varierar beroende på dina individuella omständigheter. Akutplacering kan ske omgående om behovet finns men utredningen kan även ta flera månader. Det är viktigt att veta att socialsekreteraren kan bevilja likvärdiga insatser som den du söker både externt och internt inom kommunen.
Om du inte har någon kontakt med socialtjänst sedan tidigare går du via socialtjänstens mottagningsenhet och gör din ansökan där. Oftast får du först ringa mottagningen och boka in en tid. Mottagningen nås lättast via respektive kommuns växel. Efter kontakt med mottagningen bestäms om en utredning ska öppnas eller inte. Du kommer då även att tilldelas en handläggare som handlägger dit ärende framåt.

Önskar ni veta mer om oss eller göra en platsförfrågan:
markus@akria.se
072-221 51 10

Publiserad: 27 mars 2024