Skyddat boende

Många av våra klienter lever med en hotbild som är kopplad till hot och våld. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor som har blivit utsatta eller riskerar att utsättas för hot och våld inom områden som våld i nära relation, hedersrelaterat våld, vittnesskydd, avhopp från kriminella organisationer och nätverk. För att möta våra klienters problematik ingår både säkerhetssamordnare och ett kompetent personalteam i insatsen.

Våra skyddade lägenheter med hög säkerhetsklass finns på flera orter i landet med hemliga adresser. Lägenheterna utrustas med skyddsanordningar, det yttre skyddet. Lika viktigt som det yttre skyddet är att de som bor hos oss får hjälp med att bygga upp ett inre skydd, för att på sikt kunna leva självständigt i ett liv utan hot och våld. Vi arbetar med löpande riskbedömningar enligt FREDA, Patriark och har utöver det utvecklat en egen modell för att göra kvalificerade riskbedömningar avseende hot kopplat till gängkriminalitet. En socionom ansvarar alltid för insatser i samarbete med säkerhetssamordnare. Vår erfarenhet är att ensamheten och isoleringen som många upplever när de lever skyddat är en av de svåraste sakerna att hantera.

Allt arbete genomsyras av att vi ser medföljande barn och unga som individer med egna rättigheter. Vi har gedigen erfarenhet av barnavårdsutredningar, stöd och behandling både individuellt och till hela familjen. Barnen får egen kontaktperson och vi erbjuder Trappan-samtal till barn som upplevt våld i sin familj. Vi tillser även att barnet och den unge får sin rätt till skolgång tillgodosedd samt fritidsaktiviteter. Att arbeta utifrån barnkonventionen är en självklarhet för oss.

Vid behov kan vi med kort varsel genomföra säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen för klienter som är placerade i kommunalt skyddat boende eller i annan verksamhet som inte kan tillgodose operativt skydd.

Vi arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och med polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupper men tar också uppdrag inom privat sektor. Vi har hög tillgänglighet och tar fullt ansvar för säkra transporter, rättegångsbevakningar och umgängen under skyddsplaceringen.

Önskar ni veta mer eller göra en platsförfrågan:

Placeringsansvarig-
Markus@akria.se
072-221 51 10

Verksamhetsansvarig-
kristin@akria.se
070-313 70 18

Akria Checklista skyddat boende (pdf)

Våra skyddade lägenheter med hög säkerhetsklass finns på flera orter i landet med hemliga adresser.