Nu stärks rättigheterna och skyddet för de som vistas i skyddat boende

Vi är väldigt glada att kunna informera om att den 15 februari sa riksdagen ja till nya regleringar för att förbättra skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barnen som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

Lagändringarna innebär bl.a. att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen med egen tillståndsplikt. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

Publiserad: 28 februari 2024